SPIRITUALITEIT
 
De tekening is een uiting van een geloof dat de basis van alles Moeder Aarde is. Het is onze aarding. Maar de tijd loopt steeds verder. Eerst en vooral is er de polariteit tussen het mannelijke met de zon als licht, als eindpunt om te groeien (de hemel) en de vele figuren die quasi goddelijke navolging kregen (hiërarchische modelfuncties van een schone mens-leider). Het zijn 12 exemplarische mensen die in zichzelf intuïtief de weg zochten en daardoor als modellen beschouwd werden: Adam, Abraham, Plato, Odin, Ramses, Djengis Khan, Jezus, Boeddha, Sitting Bull, Mohammed, Hitler, Jim Morrison. 12 figuren (zittend op 12 stoelen) volgens de 12 maanden, de dierenriem,... 12 apostelen van Jezus, 12 poorten in het Walhalla,... Metgezellen die keer op keer als meesters reïncarneerden om de 'Messiaanse (verlossende)' Boodschap te brengen. De 13de is op weg naar Moeder Aarde.
De tijd blijft lopen.
Op Moeder Aarde (moederborst) is het frivole, de gevoelens, het fijne leven,... heel belangrijk. Het aards paradijs, gebaseerd op het intuïtieve,... dat we zelf kunnen creëren, plek per plek.  
  Spiritualiteit
Ecologie en spiritualiteit gaan hand in hand. De natuur in onszelf (ons eigen intuïtieve spoor) zoeken is de zoektocht naar wie we zelf zouden zijn als we het geheel van regels en wetten niet extern zouden beleven maar intern. Het gaat gepaard met een hoog geloof en vertrouwen in de goede wil van de onszelf als mens. En het geloof in het zelfregulerende vermogen van een gemeenschap op fouten van leden ervan (opvoeding, rechtvaardige terechtwijzigingen, bemiddelingen,...). Het geloof in de natuurlijke orde ipv de mens-gecontroleerde hiërarchische orde (politieke, economische, culturele,... elite die beter is dan de gewone werkmens die in hun regels, bedrijven, symbolische schoonheidstaal,... ingelijfd is). Daarom dat spirituele middens zoveel belang hechten aan het goddelijke in onszelf, in een gemeenschappelijke collectieve waarheid.
Internet, kennis, sociale media zoals faceboek,... halen stilaan het hiërarchische denken onderuit. De pastoor, de dokter, de advocaat, de onderwijzer, de burgemeester... zijn niet langer meer de statusfiguren in de gemeente. Meerendeel van de mensen worden kritischer, ondanks dat het systeem met steeds meer controle-mechanismen de greep tracht te verhogen. Toch is het onhoudbaar: de olie-, voedsel-, grondprijzen stijgen zacht maar gestaag.... er staat een dam op barsten.   
 
Zelf je politiek zijn, zelf je moraal zijn, en weerbaar worden tegen het andere om steviger te worden is een weg om zelf je merknaam of model naar anderen te leren zijn. Zoals kunstenaars al eeuwen doen. Heel moeilijk in een systeem dat het eigen zachte natuurlijke kwetsbare gevoel veelal ontwricht met tal van behoeftecreërende prikkels. Zoekend naar manieren om de goede kanten van het systeem zoals het is te voeden, en de slechte kanten te verbeteren, is zelf leven zoals je dat zou willen en de verantwoordelijkheid opnemen om de hinderpalen in vraag te stellen en alternatieven te zoeken. Moraal, religie, leiderschap, politiek, psychologie, economie,... zijn dingen die we steeds meer intern intuïtief met anderen als spiegels ontdekken en zoeken. Zou een omgeving met een hoog intuïtieve vanzelfsprekendheid niet de mooiste vrijheid toelaten?  
Als de mens met de kennis zoals hij nu heeft, opnieuw zijn regels en wetten opnieuw zou herschrijven, hoe zou ieder op zijn eigen ervaringsterrein dat dan invullen? In de praktijk ligt de ware les.
Als wat we echt graag zouden willen doen, niet zo ver achter een muur van maatschappelijke regeltjes, administratieve toelatingen, financiële hindernissen, controle-mechanismen... onbereikbaar zou wezen, hoe zou dat dan zijn?
Waarom Niet? gelooft dat gemeenschappelijk gedragen helende plekken, met een hoge aantrekkingskracht zelf een dynamiek van anders doen op gang kan zetten. Door net op plekken de controle van het geld-denken los te laten, het andere leren kennen. 
 
We geloven in een realiteit waarbij steeds meer boerderijen door vrijwilligers vrijgekocht worden om gemeenschappelijke plekken te maken waarbij holistisch denken (permacultuur, onderwijs, open ateliers, kunstenaars,...) door de gecentreerde kennis een vanzelfsprekende leerplek voor onszelf wordt. Hoe meer men kan, weet heeft en leert van elkaar, hoe geaarder men wordt. Hoe geaarder, hoe meer men zelf leert. Samen geaard zijn (zoals koppels een plek delen) is samen leren samenleven maar ingebed in een groter geheel.
Boerderijen met land errond die op termijn letterlijk van heel veel gelijkgezinden zijn (zodat ze eigenlijk van niemand meer zijn - indiaanse spiritualiteit), verhinderen het geldsysteem (want wie van de vrijwilligers zou je net wel betalen? als er zovelen het net gratis willen en kunnen doen).
Het is een leerproces in het nu-moment beleven, in het doen wat op dat moment kan (omdat er materiaal ter beschikking is, omdat het regent, omdat de juiste mensen er voor dat werk zijn,...). Elk probleem is een gemeenschappelijk probleem, volgbaar via internet, worden het transparante plekken met een heel hoge betrokkenheid. Alleen mooie dingen krijgen daar een consensus over. Een plek die altijd mooier en mooier wordt, maar waar het doen het verschil uitmaakt. Vakantie in eigen land, waarom niet?
Zolang een eigen plek ons grootste bron van veiligheid is, zullen we als puntje bij paaltje komt voor ons eigen plekje onder de zon vechten, de heb-modus of ik-modus. De eigenaar bepaalt wie en welke mensen hij of zij toelaat. Het is de controle om de angst los te laten van iedereen onbevooroordeeld te laten zijn. Het ego over het plekje, dat geld zoekt om zijn eigen veiligheid zo groots mogelijk te maken (materialisme). Vanaf de aarde toch van iedereen is, zal het eerder de gemeenschap zijn die onze veiligheid wordt. Het ego staat in dienste van het grotere ecogeheel van mensen met eenzelfde aarding, dat duurzame ecologie als consensus-streven heeft. Dat is een vrijwillige geef-modus, die doet stralen, de wij-modus, verbonden met de aarde (intuïtie, vrouwelijke). Want ons symbool van God is momenteel mannelijk, maar zou zoals bij de indianen, in het vrouwelijke (Moeder Aarde, GAIA,...) een duurzamere collectieve inspiratie kunnen zijn.
 
We geloven dat we op termijn de boerderijen met het land errond zouden kunnen vrijkopen. Maar eerst beginnen met één. Doet u mee? Maakt u het graag mee mogelijk? Dan moeten we eerst de taal spreken van de economie en het vrijkopen met geld. U kan mee bijdragen! zie energiepagina. Alvast bedankt....
...
Aarding Gevoelens Energie Hart Expressie Denken Spiritualiteit
vzw
?
Spiritualiteit