HART

kern van de dam doorbrekenDe kennis van mensen die vinden dat ecologisch leven normaal zou moeten zijn, verbinden.

Heel deze beweging is gedragen door vrijwilligers. Mensen die hun bijdrage wensen te doen voor deze nieuwe manier van denken en dat ook graag in praktijk willen omzetten. Waarvoor alvast een enorme waardering voor het vrijwilligerswerk... omdat ook vrijwilligerswerk een kwaliteitsmerk is. 

Contactadres: vzw Waarom Niet? Gemeenteplein 7 1730 Asse info@waaromniet.be

Reinout Keymolen 0479 29 90 09 rein@waaromniet.be

Reinout Keymolen
coördinator www.tsmiske.be
Sofie Van Nuffel
textiel, aankleding
www.soulmadecreations.be
Wouter Deriemaecker ontwerp nutstuinen
 
Vanessa De Greef
lay-out folders, affiches
 
Jean-Claude Van Loo website www.jcrea.be
Koen Bonnevie
teksten  
Joëlle Hipken
vertalingen, filmmaakster
 
Tristan Driessens
muzikant
 
Ingrid Boeye
danseres, ayurvedische massages 
www.eshwari.be
Iris Pattyn
soundhealster

www.butterflycircles.com

We verwijzen graag naar onze facebookpagina voor nog meer sympathisanten...

 

Mensen die vinden dat ecologisch leven normaal zou moeten zijn.

Als men geld als externe motivatie kan loslaten doet men het vanuit een interne motivatie, omdat men het graag doet, vanuit een ont-moeten, een vrije wil,... 

ZINVOLLE JOBS doet men ook vrijwillig.
Vrijheid om te voelen wat men zou kunnen bijdragen is een moeilijk gegeven.
Er zijn voldoende mensen die graag gewoon willen lesgeven, in de tuin werken, of werkgerief herstellen, op kinderen passen, muziek spelen,.... Gewoon omdat ze dat heel graag willen doen. Graag doen is ook vaak goed doen, bezield werken, naar kwaliteit streven, fierheid uit het werk zelf halen en niet met een andere motivatie. Maar als ze dat als vrijwilliger zouden doen, bedreigen ze de mensen die het als job hebben. Dat doet het economisch (beschermend) systeem in vraag stellen. Velen zitten nodeloos thuis. Er zijn voldoende zinvolle jobs, maar niet voldoende geld om iedereen daarvoor te betalen. Laat staan dat er heel wat jobs zijn, waarvan de werknemer zelf de zinvolheid in vraag stelt (burn-outs).

Actieve medewerkers
(naam + website + waarom-zinnetje + contact)


Aarding Gevoelens Energie Hart Expressie Denken Spiritualiteit
vzw
?
Hart