GEVOELENS  

In alles wat we doen kunnen we gevoelens niet negeren! Die van onszelf niet en die van de ander niet, hoewel het mentale moeten, verplichtingen aan de 'maatschappij' vaak onze eigen 'moetens' aan onszelf overstemmen. Ons leven is soms al gepland en we hollen het achterna. Vaak leven we in functie van een economisch geheel, we zijn een deel van het zelfzuchtig geldsysteem dat telkens opnieuw gevoed moet worden (werk, fitness, vervoer, parkeren, ontspanning, overheid...het vraagt steeds meer geld). Het verschil tussen het mentale en het intuïtieve is de stress, de weerstand, de psychologische vermoeidheid dat zich in ons lijf zet. Signalen zoals depressies, CVS, kanker,... welvaartszieken zijn zoals gezegd signalen, symptomen van een ziek systeem... We zullen echter altijd een deel van een groter geheel zijn. Voor onszelf, voor de komende generaties, voor de andere wezens rond ons,... zoeken naar een ecologisch geheel. Wij willen een overgang voorstellen om plek per plek naar een ecologischere realiteit te gaan waar mensen net zoals in een ecosysteem elk hun eigen plek en verantwoordelijkheid zoeken aan het geheel om samen met minder geld kennis, zaden, materiaal, plezier,... te delen om op de eigen plek ecologischer te kunnen leven. Hop naar een nieuwe ecologisch geheel, waar het de aarde en de duurzame toekomst is die het eerste gebod wordt.  


Breughel In onze huidige samenleving worden we vaak overprikkeld. Vele momenten leven we niet meer zelf. We krijgen dagelijks aanvallen van anderen dat we nog niet compleet zijn, omdat we tal van behoeften nog niet ingevuld zijn (radio, reclame,panelen, aanbiedingen, aanprijzingen, raadgevingen...). Zelfs overbodige basisbehoeften worden steeds meer gecreëerd in een dolgedraaid economisch systeem. Iedereen wil immers geld verdienen, want geld is vrijheid. Met geld kunnen we iemand worden wiens behoeften allemaal ingevuld zijn (vriendschap, materieel, lekker eten, iemand zijn, statussymbolen, relaties...). Doch omgekeerd iemand die zelfbewust niets nodig heeft, kan een gevoel van alles krijgen, verwerven, dankbaar om de giften. Da's een moeilijk proces om ons lichaam leren loslaten (voortaan met minder suiker, doet pijn als de behoefte naar chocolade opnieuw opkomt ;-)). Vanuit het niet nodig hebben, vanuit het loslaten en zelfbewust aanvaarden wat het is, kunnen we de prikkels van binnen en buitenaf zelf plaatsen. Bewust prikkels toelaten of niet, is uw tijd en energie zelf beheren op basis van uw gevoel. De regels en wetten van het systeem zijn immers niet noodzakelijk de juiste voor jou om voluit uw ding te doen voor een collectieve gezonde toekomst.

Welvaartsziekten geven signalen dat ons natuurlijke lichaam die veelheid vreemde prikkels niet altijd meer aanvaardt. Het meest ontspannende is een omgeving die niet oordeelt. Reizen naar plekken waar mensen ons laten zijn, zonder het moeten, muziek beluisteren, vrienden die kunnen laten zijn,... zijn vreemd genoeg behoeften geworden. Het ontspant, de spanning, de stress, de angst,... die het lichaam opbouwt als het lichaam dingen moet doen die het eigenlijk niet wil doen. Als we dingen doen die we niet graag doen, voelen we de weerstand in de vorm van een tegenkracht, welke uitput. De natuur, ons lichaam,... geneest steeds opnieuw als we het tijd en ruimte geven. Een plek gericht op gezondheid, op harmonisch leven, is daarentegen helend. Natuur oordeelt niet. Natuur laat ons in stilte zijn. Natuurlijke prikkels helen ons mens-zijn. Evenals muziek, kunst,... onze gevoelsnaren kunnen raken. Ons verdriet kan helen,...

We worden geleefd. Prikkels van auto's, beton, lelijkheid, oordelen van mensen,... bombarderen ons systeem. Verplichten ons in het gareel te lopen,... We kiezen onze prikkels zelf niet. We worden vaak overprikkeld.

 

De mens is een kuddedier. Temidden van de massa voelen we ons veilig. De sociale normen van de kudde in vraag stellen is een bedreigend iets voor die kudde... Het stelt zichzelf als zinvol gegeven in vraag. Daarom dat crisissen zo'n mooie kansen zijn om heel het systeem eens in vraag te stellen. Steeds meer oude veiligheden loslaten om ze opnieuw en bewuster anders te aanvaarden en te aanvaarden dat zonder de oude veiligheid men meer aankan. De mens heeft zelf een systeem gecreëerd om in zijn behoeften te voorzien. Om zijn angsten te overstijgen. Anderzijds kunnen we steeds meer alleen leven en dat doen we dan ook. We vragen steeds minder hulp, omdat het ook steeds minder nodig is. Ons tonen in onze volle kwetsbaarheid vermijden we. We zouden de kudde kunnen verliezen. Angst om alleen te zijn, maakt ons net eenzaam. Veel eenzaamheid, mensen die alleen strijden om te overleven.

Een groep mensen bij elkaar vormt een ecosysteem, waar ieder mettertijd zijn plaats in het geheel kan vinden. Lijst van 'goestingen': Permacultuur, Beeldentuin, concertruimte, open keuken, open atelier, weggeefparadijs, slaapruimtes,.... 

Alles is afhankelijk van mensen. 

Ziek systeem.
We leven in een systeem, dat ons van alle behoeften voorziet, maar op veel vlakken vast aan het lopen is. Te snel gegroeid, uit de voegen gebarst,... de kleine kwaliteitsvolle zelfstandige zijn er uitgestoten. Het systeem voelt ziek aan. Steeds meer signalen tonen dat we anders moeten leven. Maar uit het vertrouwde systeem stappen is geen evidente keuze, want ook anderen worden dan wakker geschud om het geheel waartoe ze bijdragen in vraag te stellen. We missen een gemeenschap die samen zichzelf zo eerlijk mogelijk solidair en zonder geld voedt. We zoeken een systeem die op zichzelf staat, onafhankelijk op basis van natuurlijke waarden en onze behoeften op een eerlijke manier ook vervuld. Zelfvoorzienend in de letterlijke zin. Maar duurzaam telkens zorg dragend voor de toekomst, de volgende generatie,... We willen zoeken naar de oude organisch gegroeide manieren van leven die gezond voor onszelf en voor het geheel zijn. Dat opnieuw zoeken, beleven, doorgeven, verspreiden,...

Vrijheid is nu de vrijheid nemen om te leven. Los van conventies, los van patronen die we kenden,... Nu acties ondernemen om te kunnen doen wat je wil doen. In ons geval is het idee om een vrijwilligersbeweging te beginnen die land vrijkoopt en onverhandelbaar maakt. Zodat het niet een persoon is die als eigenaar erover beslist of hetgeen erop gebeurt, stopt of niet, verkocht wordt of niet. Maar integendeel een hele grote groep gelijkgezinden deze als eigenaar beheert als een goede huisvader om door te geven naar een volgende generatie met een zo mooi openvouwen van de mogelijkheden van die plek (een boerderij is een boerderij, geen winkel, privé-woning, hotel of luxueus wellness-centrum,... dat kan echter wel als er consensus over bestaat.)

Aarding Gevoelens Energie Hart Expressie Denken Spiritualiteit
vzw
?
Gevoelens