EXPRESSIE

 

Ook Jezus was een anarchist ;-). Iemand die de waarheid in zichzelf vond en zich boven de regels voelde. Steeds meer mensen overstijgen het geheel van regels en wat hoort... Ze overstijgen het kuddedier (zij die de regels van het systeem weinig in vraag stellen) in ons om nadien opnieuw binnen die kudde leiderschap op te nemen. Individuen die resoluut hun eigen weg kiezen maar ook voelen dat vrijheid net verantwoordelijkheid inhoudt. Want waar gaan we naartoe met onze soort als mens? Waarom is ecologisch leven niet normaal, terwijl het moreel toch het meest juiste is bekeken vanuit het perspectief van onze kinderen, van de nabestaanden,...

Twee politiek filosofen, maar ook hoogsensitieve mensen, psycholoog Reinout Keymolen, historicus Koen Bonnevie en anderen lichten 'Waarom Niet?' graag toe. Zij begeleiden u, uw groep, organisatie, vereniging,... graag mee op een filosofisch discours om samen antwoorden te zoeken naar zingeving, mooie definities,... de verschillende waarheden in elk van ons.

Avondvullend maar misschien met nasleep in ieder van ons....

Voor boekingen, afspraken,... 0479 29 90 09

Alles hangt van onze omgeving af. Dansen en zingen op straat is heel wat moeilijker dan op een festival. Er zijn plekken waar we mogen zijn wie we willen zijn. Extravertie, verstoring van de gang van zaken zijn niet altijd gewenste zaken. Intens gelukkig zijn, het uitschreeuwen van de daken, stil wenen,... het is de allerindividueelste expressie van een allerindividueelste emotie,... het is de grootste kwetsbaarheid of tonen hoe men is op dat moment. Het zijn momenten waar we voor leven, die ons raken, de sleutelmomenten van het leven, die de rest van onze dagen blijven plakken. De grootste helingen van situaties, doorbraken,... Onaangepast gedrag wordt vaak als 'ziek' bestempeld. Iemand die te gelukkig is, is niet normaal. Iemand die te lang niets doet, ook,... Nochtans een empathische, niet oordelende, omgeving kan een meer helend effect hebben dan gelijk welke medicatie, therapie,... De kunst is de oorzaken van stress weg te nemen om de dam die onze energie laat vloeien weg te nemen. We zouden graag een omgeving creëren waar expressieve mensen in vrijheid kunnen voelen en leven.... Kunstenaars onderling die elk of samen naar buiten komen. een kunstenaarskolonie... Samen zingen, dansen, praten, elkaar raken... tijdens het wieden, renoveren, ... We hopen dat we onszelf elk moment overwinnen, zonder de strijd gevoeld te hebben.

expressieWat we het liefst zouden overstijgen is angst om te zijn wie we zijn. Maar oordelen van omgeving, hoe het hoort en dergelijke kruipen onder onze huid. Temidden van de kudde lijkt het veiliger. De stroom meevolgend leven we.... en hoeven we niets in vraag te stellen. Angst en controle staan tegenover energie laten stromen en vertrouwen. Een omgeving die expressie aanmoedigt, leven op gevoel hoog acht, samen net zoekt naar dat wat goed voelt, wat waar voelt, naar wat duurzaam voelt,... 

Het gaat niet goed met onze planeet. Dat er vissen doodgaan, dat koeien niet meer normaal kunnen bevallen, dat de vleesindustrie leven als producten beschouwt, dat het niet goed gaat met ons klimaat, dat elke dag bomen voor geld gekapt worden, dat er nog elke dag soorten van onze planeet verdwijnen, dat de diversiteit verdwijnt, dat steeds meer mensen burn-outs voelen,... we laten het onszelf niet echt meer raken. Dat de biologische landbouw nog steeds moet betalen om te bewijzen dat ze er moreel het mooist bezig zijn met labels die bewijzen... er is weinig vertrouwen. Controle (angst) neemt nog steeds de overhand! 

En toch staan we niet stil bij onze eigen levensstijl. Elke stap die we zetten is een zaadje voor de volgende gebeurtenis. Zo is elke keuze die we maken bepalend voor het volgende. Als je vindt dat de overheid alles moet doen, zitten we slop. De overheid zit slop, politiek heeft geen grote antwoorden meer, ze zit vast in het denken, in de manier van leven. Die overstijgen, vraagt moed om tegen de woede en de stroom in, beslissingen te nemen. Denken we maar aan de rokers die het niet pikken om rookvrije café's te maken. De minister die dit besliste is tegen de stroom in gaan roeien...

 


We hopen met Waarom Niet? een zachte overgang te mogen zijn van de harde economische realiteit om in onze voorzieningen te kunnen voldoen (kopen) naar een zachte gevoelige ondersteunende samenleving om onze behoeften te voorzien (eetbare bos, open atelier, helende concerten, niet-oordelende basishouding, bevrijdende rituelen, gemeenschappelijke consensusbeslissingen...). We willen beginnen met 1 plek om ze vrij te kopen. 

Door aarde vrij te kopen, kopen we onszelf vrij....

Aarding Gevoelens Energie Hart Expressie Denken Spiritualiteit
vzw
?
Expressie