ENERGIE

 

WIE MAAKT DIT MEE MOGELIJK? We hebben CONCRETE stappen nodig (een gift, een financiële bijdrage, een plek (zie 'brief aan de boer' bij aarding,...) en 'geen lucht' ;-). 

Is geld vrijheid? Of is weten waarvoor je leeft, vrijheid?
Jij, als individu, draagt in alles wat je doet, het zaad van de toekomst. Elke groep of bedrijf is begonnen door mensen met hun kundes, hun ideeën, waarden,.... Ieder van ons voedt de visie die hij of zij aanhangt. Iets kopen is iets verwerven maar ook een aanmoediging geven aan het bedrijf. Wij zijn (en zoeken nog) gelijkgestemden die als 'pioniers' een zelfvoorzienende manier van leven, alias "bedrijf" willen opstarten in een gift- economische manier van denken. Mede-investeerders om op een heel ecologische manier de plek terug te geven aan de aarde, om als mens te genieten van de zoektocht om bewuster te mogen leren leven in harmonie met de aarde.

Ons steunen? Rekeningnummer BE 19 9730 7272 8412; ARSPB22, op naam van vzw Waarom Niet?, Gemeenteplein 7, 1730 Asse
vrije mededeling: naam of pseudoniem/woonplaats/klein boodschapje die we graag mee op de website zetten.

voedingHet Het uiteindelijke doel is 'vrijkopen'? Vrijkopen is een actie door tijdens een groot feest met zoveel betrokken vrijwilligers en sympathisanten tegelijkertijd om als actie eigenaar te worden in een onverdeeldheid. De macht van het getal, de verbondenheid rond de plek. Deze gedeelde indiaanse spiritualiteit dat de aarde van iedereen is, maakt het economisch waardeloos. De waarde wordt dan anders, maar niet meer economisch. Het wordt dan wat we er zelf van maken... 

Verloop:
1. uitschrijven website, ideeën,...

2. vzw verzamelt giften bij individuen, bedrijven, actiecomité's, eigen acties, zoekt mogelijk haalbare plekken

3. keuze en aankoop door pioniers samen met vzw, die de reeds vrije giften verzameld

4. opstart, bouw, realisatie,... openvouwen van alle mogelijkheden van de eerste plek: concertjes, permacultuur, ontmoetingsplek, buurtplek, open atelier,... afhankelijk van de individuen, verenigingen, buren, materialen, mogelijkheden.... die we er kunnen bij betrekken. vrijwilligerswerk. Genieten van elkaars kundes, capaciteiten, bijdrages,...

5. verzamelen giften om pioniers terug te kunnen betalen

6. Eenmaal het terug te betalen bedrag voor pioniers bereikt, vrijkoop-actie: groot festival! Week zonder geld... met groenten en fruit uit eigen tuin?

Teller: Huidige stand:

vzw verzamelt de giften:    375 euro... (teller)

pioniers:
1. 130.000 euro
2. 80.000 euro
3. 10.000 euro
Totaal 220.000 euro
 factuur Aarde

 

 

Energie is elke stap die ons dichter bij ons doel brengt. Bv website uitschrijven, verzamelen financiën, eigen financiële bijdrage, contacten leggen,...

Alles hangt af van individuen. Ook van u? Heel globaal gesteld is kiezen tussen economie of ecologie, een moeilijke keuze. Het economische markmodel voorziet de goedkoopste producten ten koste van... Eerlijke boeren moet bijvoorbeeld zichzelf bewijzen door garantielabels te betalen. En dan nog is de verdachtmakerij al dan niet terecht, heel sterk. Wat moet men nog geloven? Wat men zelf doet?
Maar vooral economisch onbetaalbaar te maken door de plek.  met zijn uitstraling van het Idee, van de Spirit van mogelijkheden dat de plek in zich draagt.

HOE ? Tenzij we een terrein vinden waarvan de huidige eigenaar(s) deel wil(len) uitmaken van het project, moet er in de eerste plaats een terrein aangekocht worden, op klassieke wijze, door een 3 a 6-tal PIONIERS, die geld renteloos lenen onder de vorm van een vzw.
D
an kan die plek door een groot aantal vrijwilligers gebruikt en opgebouwd worden tot een mooie, zelfvoorzienende leefplek.
Iedereen die wenst kan een vrije bijdrage leveren zodat de som die door de pioniers gerecupereerd wil worden uiteindelijk terugbetaald wordt.
Wanneer de nodige terugbetalingen gebeurd zijn gaan we samen (bvb zo'n 500 mensen) de nieuwe acte bij de notaris ondertekenen en organiseren we een groot feest.
Het feit dat er dan zoveel eigenaars zijn maakt het onmogelijk om het terrein ooit te verkopen en kunnen we het als ‘vrijgekocht' verklaren.

Aarding Gevoelens Energie Hart Expressie Denken Spiritualiteit
vzw
?
Energie