Zoektocht om ecologisch leven opnieuw als een vanzelfsprekenheid te beleven...
vzw
Gemeenteplein 7 - 1730 Asse (voorlopig) -  info@waaromniet.be - 0479/29.90.09 - Rek.nr.: BE 19 9730 7272 8412
Aarding Gevoelens Energie Hart Expressie Denken Spiritualiteit ?
Ecologisch leven mag wat ons betreft stilaan een vanzelfsprekendheid worden.  Waarom Niet? is een vzw, een open collectief dat hieraan wil bijdragen.  Wat ons verbindt is dat we ons in de westerse -ondertussen geglobaliseerde- cultuur niet thuis voelen.  Het mag duidelijk zijn dat we van culturele machtsstructuren zoals, we zeggen maar wat, economie en politiek, op korte termijn weinig mogen verwachten om het onbehaaglijke tij te keren.  Wel integendeel.  Het is dus aan ons, gewone mensen, om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties van zo divers mogelijk leven een ongedwongen groene wereld mogen bewonen waarin vrijheid, verantwoordelijkheid, fysieke en mentale gezondheid, gemeenschapszin, … geen holle begrippen meer zijn.  Wij willen hiervoor plekken vrijkopen, bevrijden uit het moordend marktsysteem.  Plekken waar permacultuur in al haar facetten de ethische leidraad mag worden, op één lijn met onze aangeboren innerlijke moraal.  Het is hoog tijd dat we de aarde -en daarmee ook onze menselijkheid- helen, genezen.  Maar dit kan niet binnen een cultuur die gebouwd is op een grove fundamentele misvatting over onze plaats in het geheel.  Dit geheel mag gerust anarchistisch genoemd worden in de zin dat voor hiërarchie en ongefundeerde autoriteit gebaseerd op macht en dwang in een ecologisch wereldbeeld geen plaats meer is.  De idee is dat de mens even goed een constructieve, levensbevestigende kracht kan zijn dan een destructieve kanker.  Wij kunnen, mits een volwassen cultureel kader, de aarde een positieve ecologische voetafdruk schenken, alle discussies over het beperken van onze negatieve impact ten spijt.  Een huwelijk van oude wijsheid (of het nu gaat om ‘gezond boerenverstand’ en zelfvoorziening, Indiaanse spiritualiteit of boeddhisme) en nieuwe of vernieuwde kennis (permacultuur, psycho-energetica, ….) kan ons hierbij de weg wijzen.  Maar bovenal ons hart.  Wij hopen met dit levend kunstwerk zo veel mogelijk mensen te kunnen aanspreken om samen de muziek van morgen vandaag te spelen.